Wie zijn wij?

Relief is een Belgische krant, ontstaan uit de wens om Franstalige en Nederlandstalige lezers een rijke en gevarieerde inhoud van internationaal geopolitiek nieuws te bieden.

We willen een blik werpen op onderwerpen die verder gaan dan de grenzen van onze steden, onze landen, onze kloven, en ons feiten doen ontdekken die onze kranten filteren.

Geen momentopnamen van gebeurtenissen die alleen ons en onze buren aangaan, maar informatie die wordt ontcijferd en geanalyseerd op feiten die zich over de hele wereld afspelen.
Het woord wordt gegeven aan mensen die hun getuigenis en hun standpunt willen geven over situaties die zij thuis meemaken binnen conflicten die onze westerse ego’s maar al te vaak vergeten.

De krant behandelt ook artistieke en ambachtelijke onderwerpen op het gebied van plastische creatie, film, muziek, amusement. We gaan erheen om gepassioneerde en opwindende vrouwen en mannen te ontmoeten die ons toegang geven tot de poëzie van het leven.

Sommigen van hen wonen bij ons in de buurt, in België, anderen verder weg, elders. Ze hebben ons allemaal geraakt door wat ze zijn, wat ze zeggen, wat ze creëren.

De Boekenhoek om onze favorieten te delen.

Ten slotte nodigt Ulysses, het laatste deel, ons uit om via reizen andere denkbeeldige werelden en andere culturen te ontmoeten.

Evelyne Bonicel

Hoofd van de kunstafdeling.
Cultureel journalist, gespecialiseerd in film, theater en muziek.

Gabriel Miloni

Hoofd van de afdeling Zuid-Amerika.
Journalist, verslaggever, gespecialiseerd in Brazilië en Argentinië.

Charles Phin

Hoofd Sport

Jonathan Pace

Hoofd van de afdeling Afrika. Journalist, verslaggever gespecialiseerd in Afrika.

Adrien Maxilaris

Hoofd van de afdeling Midden-Oosten. Journalist, verslaggever, gespecialiseerd in het Midden-Oosten en Azië.